آچار جغجغه ای

آچار جغجغه شبیه آچار بکس بوده و دارای مکانیزم هرزگردی برای تسریع و سهولت کار می باشد. مکانیزم هرزگردی این آچار قابل تنظیم در جهت مورد نیاز می باشد که در مقابل به کاسه وصل شده است. چون دسته به کاسه وصل شده پس نیازی به جدا کردن خود آچار، از سر پیچ و یا مهره تا وقتی که کار انجام نشده ، نیست. این آچارها وقتی به کار می‌روند که محدودیت زمانی و یا مکانی وجود دارد.

لیست محصولات
آچار یک سرتخت یک سر جغجغه ای فورس
آچار یک سرتخت یک سر جغجغه ای فورس
برند: فورس
این آچار دارای یک سر تخت و سر دیگر به صورت رینگ جغجغه ای می باشد.
برند
بر اساس کاربرد
بر اساس آلیاژهای استفاده شده در ساخت