آچار یک سرتخت یک سر جغجغه ای فورس


از 5 رای

این آچار دارای یک سر تخت و سر دیگر به صورت رینگ جغجغه ای می باشد. آچار‌های رینگی با درگیر شدن کامل با پیچ یا مهره، کارایی و عملکرد بهتری نسبت به آچارهای تخت دارند. آچار دارای قابلیت جغجغه‌ای، سرعت عمل کاربر را افزایش می‌دهند. برای ساخت این مدل از آلیاژ کروم- وانادیوم استفاده ‌شده است.

  • نوع کاربرد:
  • صنعت
  • جنس آلیاژ کروم- وانادیوم
  • طول 140-290