آچار دو سر رینگ

آچار دو سر رينگ يا Box Wrench آچارى مى باشد كه دو انتهاى آن داراى رينگ حلقوى مى باشد. این نوع آچار در دو انتهای خود دارای رینگ (حلقه‌ی بسته)می باشد. این حلقه معمولاً برای سفت کردن شکل شش ضلعی و در برخی موارد برای سفت کردن شکل مربعی طراحی شده است. حلقه‌ها در هر دو انتها اندازه‌های متفاوتی دارند. این آچارها در مواردی به کار می‌روند که آچارهای دو سر تخت خوب عمل نمی‌کنند. آچارهای دو سر رینگی از گرد شدگی لبه‌هایی که ممکن است به هنگام استفاده از آچارهای دو سر تخت رخ دهد، جلوگیری می‌کنند.

لیست محصولات
آچار دو سر رینگ s شکل
آچار دو سر رینگ s شکل
برند: فورس
آچار دو سر رینگ s شکل برای باز و بسته کردن پیچ و مهره ها مورد استفاده قرار می گیرد.
برند
بر اساس کاربرد
بر اساس آلیاژهای استفاده شده در ساخت