انبر قفلی دمباریک FORCE


از 5 رای

انبر قفلی دمباریک FORCE دارای دو مدل 6 اینچی و 9 اینچی است. هر دو مدل دارای سیم قطع کن است.

  • نوع کاربرد:
  • خانگی
  • صنعت