بکس بادی سوماک


از 5 رای

بکس بادی سوماک یک بکس 1/2 درایو هفتیری بوده و دارای 311 نیوتن متر،31 کیلوگرم می باشد.

  • نوع کاربرد:
  • صنعت
  • گشتاور 311 نیوتن متر
  • وزن (کیلوگرم) 31