انبر قفلی C


از 5 رای

از انبر قفلی Cبه عنوان گیره استفاده می شود و معمولا در جوشکاری برای نگه داشتن دو قطعه کنار هم کاربرد دارد.

  • نوع کاربرد:
  • صنعت
  • طول 6، 11 ،18
  • شماره فنی 66006 - 66011 - 66018
  • کارتن/بسته (عدد) 36/72 , 10/30 , 10/20