انبر خار بازکن و خار جمع کن


از 5 رای

انبر خار بازکن و خار جمع کن مدلی از دم باریک است که نوک آن زاویه ۴۵ یا ۹۰ درجه دارد. از این تجهیز برای کارهایی استفاده می شود که فضای ارتفاعی کمی بالای سطح کار وجود دارد و دم باریک معمولی را نمی توان داخل چنین فضایی کرد. زمانی که قصد داشته باشید تا اجزای یک دستگاه را خارج کنید می توانید از انبر خارباز کن یا خارجمع کن استفاده کنید. این ابزار به راحتی اجزا را از سیستم خارج می کند. انبر خاربازکن اغلب بصورت حلقه ای است که می توان وسایل را با آن باز کرد. با استفاده از این انبر می توان با فشردن دسته، فک را از هم باز کرد. براى اينکار باید دسته ابزار را به يکديگر فشار دهيد تا قطر حلقه را باز و بزرگتر کرده و از شيار مربوطه خارج کند. نوع دیگر انبر خار جمع کن است که با فشردن دسته انبر، فک ها به هم نزديک مى شوند و قطر خار حلقوى کوچکتر شده و نهایتا خار از شيارخارج مى شود.

  • نوع کاربرد:
  • صنعت
  • طول اینچ: ۸ میلیمتر: ۲۰۰
  • شماره فنی 610B200B