دمباریک


Needle-nose pliers

از 5 رای

دمباریک وسیله‌ای شبیه به انبردست با نوک بلند و باریک است و برای نگه داشتن و بریدن استفاده می‌شود. دمباریک در نقاطی که جا تنگ است وانبردست قابل استفاده نیست به کار می آید.این وسیله بیشتر توسط برق کارها استفاده می‌شود و در دیگر مشاغل نیز از آن برای بریدن و قطع کردن سیم و خم کاری ظریف استفاده می‌کنند.در مکان‌هایی که لبه‌های تیز و برنده وجود دارد استفاده از این وسیله باعث آسودگی خاطر می‌شود.شکل بلند آن‌ها باعث می‌شود در مکان‌ها و حفره‌هایی که سیم‌ها(یا دیگر چیزها)در عمق آن هستند و دسترسی به آن‌ها با دست یا سایر وسایل ممکن نیست، دمباریک‌ها سودمند باشند.

  • نوع کاربرد:
  • خانگی
  • صنعت
  • طول اینچ : 6.3 میلیمتر: 145
  • شماره فنی 610B145
  • کارتن/بسته (عدد) 25/50